Portfolio

 

  Samenwerking met:
  - KEI - kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing
 

- Ruimtevolk, webmagazine voor de leefomgeving

  - Pardal, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, ICT
   
  Losse bijdragen:
  - Habiforum, rapport 'Eenzaam maar nooit alleen': sociaal en fysiek in de stedelijke vernieuwing (foto omslag)
  - Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening
  - AGORA, tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken
  - Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, brochure voorselectie 'De Waterkant'
 

- Magazine Eigen Huis

   
  Verder:
  - Fotoblog 'Nieuw West in Beeld'